Vitale organisaties, vitale teams en vitale medewerkers

De Quickscan Organisatie in Balans™ is een vijf-dimensionale scan gericht op de factoren die samen de vitaliteit bepalen van ieder team, afdeling of de organisatie in zijn geheel.

Werkwijze

Er wordt gestart vanuit een gezamenlijk ervaren probleem binnen de organisatie (bijvoorbeeld hoog ziekteverzuim). Met behulp van de quickscan wordt snel helder wat de belangrijkste kernoorzaken zijn van dit probleem. Vervolgens krijgen de deelnemers zicht op de gewenste situatie als deze kernoorzaken worden weggewerkt. En tot slot heeft men helder voor ogen wat er nodig is om de nieuwe situatie te realiseren.

Wat levert het op ?

Door inzicht in de kernoorzaken van mogelijke problemen binnen de organisatie, ontstaat er duidelijkheid over hoe de vitaliteit van het team en/of de organisatie verbeterd kan worden. Dit creëert draagvlak binnen uw organisatie, geeft zicht op de pijnpunten en draagt bij aan duurzame oplossingen.
Met andere woorden: een organisatie in balans !

 

 

Neem contact op voor meer informatie